Politikamız

İnsan kaynakları politikalarımız, stratejik planlarımıza ve insanı değerlere uygun olarak belirlenir.

  • Her zaman çalışanlarımızın haklarını ve menfaatlerini koruruz.
  • Her zaman görev ve sorumluklarımızı en iyi şekilde yerine getiririz.
  • Biz çalışanlarımıza eşit fırsatlar sağlarız.
  • Çözüm odaklıyız ve sorunları yansıtmayız.
  • Doğru sonuçlara ulaşmak için takım ruhuna sahibiz.
  • Biz her zaman çalışanlarımızın bireysel veya kurumsal açısından kendilerini geliştirmeleri için eğitimlerini destekleriz.