Ar-Ge Merkezi

Ar-Ge Merkezi projesi, Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini amaçlamaktadır.

Aynı zamanda teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi iş birliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasının da önünü açan proje, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektedir.

Bu doğrultuda Dikkan Vana olarak uzun ve yoğun bir Ar-Ge merkezi hazırlık ve başvuru sürecinin başarıyla tamamlanmasından sonra vana sektöründeki ilk Ar-Ge merkezi olma hakkını kazandık. Ar-Ge merkezimizin kurulmasıyla birlikte tasarım, imalat ve diğer tüm süreçlerimizi bilimsel ve gelişimsel bir düzleme oturtarak, tam anlamıyla bilim ve teknoloji üreten bir firma haline geldik.

Ar-Ge merkezimiz hem ürünün teknik yeterliliği hem de müşteriye sunulacak çözümlerde Endüstri 4.0 çerçevesinde birçok yeni çözüm ve çalışmaya imza atmamıza olanak sağlamıştır.

ANSYS Döküm Simülasyon Programı

Dünya üzerinde yaygın bir şekilde kullanılan en kapsamlı teknik yeterliliğe sahip döküm simülasyon programı ANSYS ile metal döküm süreçlerinin simülasyonları gerçekleştirilmektedir. Vana döküm prosesinin doğru bir şekilde gerçekleştirilmediği durumlara sonraki işleme, montaj, test ve ürünün hattaki kullanımını tamamen etkileyecek sorunlar yaşanmaktadır. Doğru döküm yapabilmenin çok ciddi bir yeterlilik olduğu sektörümüzde, ANSYS ile üretim süreçlerimizin tamamı sanal ortama yansıtılmış oldu. Her ürünle ilgili ocak sıcaklığı, kullanılacak alaşım, dökülecek malzemenin yolluk yerleri gibi tüm teknik detaylar, bu programla gözlemlenebilmektedir. Endüstri 4.0’ın 9 bileşeninden biri olan “dijital ikiz” yani simülasyon kısmı böylelikle hayata geçirilmiştir.

3 Boyutlu Yazıcılar

Ar-Ge Merkezi’mizin kullanımında olan 3 boyutlu yazıcılar ile tüm model ve prototip imalatları gerçekleştirilebilmektedir. 3 boyutlu yazıcılar sayesinde prototip ürünlerdeki olumsuzluklar kısa sürelerde keşfedilerek düzeltilmekte ve en doğru tasarım ile üretime geçilebilmektedir. Ciddi bir zaman ve insan kaynağı kazancı sağlayan bu iş modeli ile tasarım doğrulama, ürün geliştirme ve endüstriyelleşme süreçleri konvansiyonel yöntemlerle göre oldukça hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanabilmektedir.