Dikkan Valve Olarak Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Sürdürülebilirlik Paneline Katıldık

Dikkan Valve Teknik Müdürü Dr. Erhan Özkan, Expotech – Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı kapsamında düzenlenen “Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Sürdürülebilirlik Paneli" ne konuşmacı olarak katılım sağladı.
Panelde Ar-Ge projelerinin sürdürülebilirlik bakış açısıyla nasıl gerçekleştirileceği aktarıldı.