Yönetim Sistemleri Politikası

Vizyonumuz, misyonumuz, ilke ve değerlerimizi dikkate alarak,

Yasal gerekliliklere ve müşteri şartlarına uymak,

Şirketimizin gelişmesini ve sürekliliğini sağlamaka,

Paydaşlarımız tarafından tercih edilen şirket olmak, amacımızdır.


Bu amaca ulaşmak için;
 
 - Stratejik yönetim anlayışı ile hedeflerimizi belirlemeyi,
 - Çalışanlarımızın farkındalığını artırarak hep birlikte başarıyı yakalamayı,
 - Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi, uygulamayı,
 - Çalışanlarımızın çalışma ortamını güvenli halie getirerek, sağlık ve yaşam kalitesini artırmayı,
 - Teknik ve ekonomik değerlendirmeler sonucu doğal çevreye en az atık veren teknolojileri kullanarak insanlarımıza ve toplumumuza değer katmayı,
 - Girdilerimizin etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak doğal kaynak kullanımını azaltmayı,
Atıkların kaynağında azaltılmasını, uygun şartlarda toplanmasını ve bertarafını sağlamaya yönelik sistemler uygulamayı
 - Şirket içi etkili iletişimle müşteri odaklı olarak, Müşteri ihtiyaçlarını ve özel isteklerini beklentilerin üzerinde karşılamada sürekliliği sağlamayı,
 - Enerjiyi verimli, emniyetli, çevreye duyarlı, ürün ve servis hizmetleri satın alınmasını ve bu konuda performansımızı iyileştirecek tasarım faaliyetlerini desteklemeyi, uygulamayı,
 - Paydaşlarımızın katılımı ile Verimliliği arttıran, Maliyetleri azaltan, yenilikçi, yaratıcı projelerle sürekli iyileştirme sağlamayı,
 - Yönetsel riskler dahil Risk Yönetimi ile acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanarak, sürdürebilirliğimizi sağlamayı,
 - Müşteri, çalışan, tedarikçi, komşu, toplum ve Devletimizin yer aldığı tüm paydaşlarımız açısından Kalite, Çevre, İSG ve Enerji uygulamalarında değer yaratan, sürekli gelişen, sürekliliği olan, tercih edilen, iletişim kurulabilen, şeffaf şirket olmayı,Tüm çalışanlarımızın katılımı ile taahhüt ediyoruz.

40 years of power